Avís Legal

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT 

 • INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades identificatives del titular:

 

Web: https://www.villaservice.info
Titular: VILLA SERVICE PACSA SL, (en endavant VILLA SERVICE PACSA)
Domicili: AVINGUDA MONTGO, 10, 17130 L’ESCALA ( Girona )
C.I.F:  B17343609
Telèfon: 972 77 02 62
Correu electrònic: [email protected]
Dades registrals: Registre Mercantil de Girona (Espanya)

 

 • CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Qualsevol persona que accedeixi a la web de VILLA SERVICE PACSA tindrà la consideració d’Usuari. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera acord amb la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposa el present clausulat. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la web amb fins o efectes il·lícits i / o contraris al que estableixen, lesius de drets i / o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la web o impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través de la mateixa.

La utilització del Web i / o dels seus Serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l’última versió actualitzada d’aquest Avís Legal, per la qual cosa l’Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti el web.

 

 • PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els vídeos, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a la web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de VILLA SERVICE PACSA de tercers llicenciadors. No es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, de la web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. L’Usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui a la web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per VILLA SERVICE PACSA els tercers llicenciadors, que vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’Usuari.

 

 • POLÍTICA DE PRIVACITAT

VILLA SERVICE PACSA compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest web i / o qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i / o qualsevol dels serveis oferts per VILLA SERVICE PACSA, implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula. Si us plau, tingui en compte que, encara que pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta política de privacitat no s’aplica a altres companyies o organitzacions a les que el web estigui redirigida. VILLA SERVICE PACSA controla el contingut dels webs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests llocs web.

 

 • QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les dades personals que vostè pugui facilitar-nos:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

VILLA SERVICE PACSA

Les nostres dades es troben a la part superior d’aquest avís legal.

 • Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis i productes.
 • Si ens dóna el seu consentiment també podem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre productes, serveis o activitats.

 

 • Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps estrictament necessari. És a dir, mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui seguir rebent informació.

 • Quina legitimació tenim per poder tractar les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades són els consentiments que ens doni.

(Menors de 16 anys) S’entén que la informació enviada per menors de 16 anys ho ha estat pel consentiment dels seus representants legals. Si no és així el / la representant legal haurà informáoslo quan sigui possible.

 • A qui comunicarem les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la supressió dels mateixos quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals es van demanar.
 • En determinades circumstàncies les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, el / la interessat / a podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Les persones interessades també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els / les interessats / des tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

 

 • Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui al nostre domicili o correu electrònic (que apareixen al principi del present Avís Legal.

 • Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-nos qualsevol modificació de les mateixes. Les dades que estiguin marcats amb un asterisc són obligatoris per poder donar-li el servei sol·licitat.

 • Quines dades tractem?

Les dades que tractem oscil·len entre les següents categories:

 • Dades de caràcter identificatiu.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Altres dades sol·licitades en els nostres formularis.

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

 • QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?

Apliquem les mesures de seguretat establertes en l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de les dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat , disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de les dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

 

 • EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

VILLA SERVICE PACSA amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment. No garanteix ni es fa responsable l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. VILLA SERVICE PACSA serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

Les relacions comercials entre clients es regiran per les condicions generals que, si fos necessari, s’establirien per VILLA SERVICE PACSA un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

 

 • POLÍTICA DE INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL.

VILLA SERVICE PACSA compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions de la web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i / o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. VILA SERVICE PACSA, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

VILLA SERVICE PACSA compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s’enviï als clients de VILLA SERVICE PACSA que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i VILLA SERVICE PACSA, així com l’acompliment de les tasques d’informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat.

 • CONDICIONS D’ÚS. JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. El present Avís Legal i totes les relacions que s’estableixin entre VILLA SERVICE PACSA l’Usuari del Web i els seus serveis es regeixen pel que estableix la legislació espanyola.

 

– Última revisió: octubre 2018